I korthet

ÖVERSIKT

Vad är det som gör att antalet intrång sajter/tjänster/IOT-enheter aldrig verkar avta?

Vad har vi som utvecklare för ansvar? Alltför ofta blir vi helt upptagna i det kreativa skapandet och missar/väljer att bortse från säkerhetsrisker och intrångstester.

Vad behöver vi tänka på? Hur ska vi utveckla vår webtjänst så den inte exploateras?

Denna kurs är fokuserad mot .NET (Core eller Framework) men kan anpassas till andra språk vid behov

1.5 dag lärarledd och en halv dag eget arbete varje vecka

Nästa start

April 2021

Längd

8 veckor

Utbildningstakt

Halvtid